TMS - ett sätt att förstå och bli av med kronisk smärta

Bli smärtfri med TMS Sverige och Dr. John Sarnos teorier. Det är fullt förståeligt om läkare, sjukgymnaster och specialister av olika slag sagt åt dig att du kommer behöva lära dig acceptera och leva med din smärta. Kanske har du även röntgenbilder som visar olika ”avvikelser” som bekräftar varför du har så ont. Har du varit hos många olika slags doktorer, sjukgymnaster, specialister, ortopeder, osteopater och massörer men ingenting har hjälpt mer än för stunden? Smärtan i din kropp finns fortfarande där och hindrar dig från att leva ditt liv som du önskar? Då kan du mycket väl lida av TMS. 

För dig med kronisk och långvarig smärta är kunskapen om TMS och Mind Body Syndrome ett första steg mot att bli smärtfri. Teorin om TMS (Tension Myositis Syndrome) kommer ursprungligen från en läkare som hette Dr John E. Sarno (1923 – 2017). Han jobbade som läkare inom rehabiliteringsmedicin i USA och märkte att hans patienter med ihållande smärta hade alla en liknande personlighetsprofil. De var ofta överdrivet ansvarsfulla, hårda mot sig själva, ofta perfektionister, drev sig själva hårt, var självuppoffrande, s.k. ”people-pleasers” (vill göra alla till lags) och ”do-gooders” som han kallade det. Han såg ett samband mellan sättet att vara och själva smärtan och tog fram en typ av behandlingsmodell som fungerade väldigt bra för dessa patienter.

kropp-med-smartor

Exempel på diagnoser som kan läkas med TMS/ Mind Body Syndrome:  (Obs! Man ska alltid låta sig undersökas först för att utesluta något allvarligt.)

 • Diskbråck 
 • Segmentell rörelsesmärta  
 • Ischiassmärta
 • Musarm 
 • Tennisarmbåge 
 • Migrän 
 • Fibromyalgi 
 • IBS 
 • Nack- och skuldersmärta 
 • Artrit
 • Sömnproblem
 • Spinal stenos
 • Spänningshuvudvärk

Det finns inget som distraherar oss
från våra emotionella problem så mycket som
kroppslig smärta.
- Dr. John E. Sarno

Smärta som en distraktion

Dr. Sarno menade att smärtan berodde på undertryckta känslor, vars energi måste få utlopp någonstans. Kroppen använder sig av det autonoma nervsystemet och energin kommer ut i form av smärta. Det skapas av en mycket liten men fullt kännbar strypt tillförsel av syre till de delar av kroppen som smärtar. Smärtan som då uppstår av syrebristen fungerar som en form av distraktion från undertryckta känslor. Behandlingen var att få kunskap om metoden, få förståelse om att smärtan är ofarlig samt att inte låta sig distraheras av den. Utöver det skulle man skriva dagbok om: 1. svåra händelser man upplevt tidigare i livet, 2. jobbiga saker i ens nuvarande liv och 3. personlighetsdrag vars karaktär kan skapa ilska, stress, sorg m.m.  Svåra känslor som man bar på som man kanske inte ens var medveten om fick komma till uttryck genom skrivande.

I öst gör man ingen skillnad mellan sinne och kropp, de är en enhet. Här i väst behandlas kroppen som något åtskilt. Ingen läkare har väl någonsin frågat dig hur du har det hemma eller på jobbet? Hur din barndom var eller om du upplever stress just nu? Förmodligen får du något smärtstillande, någon medicin eller hänvisas till en sjukgymnast för att stärka upp “svaga” muskler.  Men sanning är att kroppen är en förlängning av ditt sinne.

Undertryckta känslor som inte får utlopp kommer förr eller senare att manifestera sig i kroppen på olika sätt. Många, inklusive vi själva, var väldigt skeptiska till detta inledningsvis – mycket eftersom det går tvärtemot allt man tidigare lärt sig om kroppen och de diagnoser man fått. 

smärtfri

Arbetet med TMS fortsätter

Det har hänt en del sedan Dr. John Sarnos upptäckt och teorier och nya läkare och psykologer har jobbat vidare på hans förklaringsmodell och hans metoder. Hans förklaringsmodell som var inspirerad av Freud har kompletterats med modeller med inslag av neurovetenskap, kunskap om hjärnan – nervsystemet m.m. och kallas ofta för Mind Body Medicine. 

Hur som helst – det finns hopp för dig med kronisk smärta att bli fri från den och den begränsning som den just nu medför i ditt liv. Du kan genom att ta del av böcker, apparpoddar, YouTube m.m. påbörja din väg till ett smärtfriare liv såväl fysiskt som mentalt och känslomässigt. Under fliken Länkar i menyn finner du mer material om TMS att ta del av. 

Tre böcker Dr. Sarno skrivit: Healing Back Pain,
The mindbody Prescription, The Divided Mind