tms-dr-sarno-sverige-smarta-ryggont-mbs-mind-body-syndrome-mobil-axel-ont

Bli smärtfri med hjälp av Dr. John Sarnos teorier och förståelsen av TMS!

Denna webbsida har som uppgift att fungera som en portal vidare mot Dr. John Sarnos teorier om hur man kan bli smärtfri med hjälp av förståelsen för Tension Mysositis Syndrome eller förkortat TMS. Det finns idag ingen samlad information om hans arbete på svenska, det mesta finns endast på engelska. Under Om TMS förklarar vi kortfattat vad vår tolkning av TMS går ut på och ger tips om var man kan lära sig mer om konceptet. 

I dagens stressade klimat har vi glömt bort vikten av att få vara människa och allt vad det innebär. Vi har förlorat förmågan att uttrycka oss på ett sunt sätt och se till våra mänskliga behov. Våra gränser tänjs hela tiden men på bekostnad av vårt inre välmående. Det är inte längre socialt acceptabelt att inte orka, att inte hinna, vilja eller protestera. Istället trycker vi ner våra känslor, vår frustration, ilska, besvikelse och sorg. Det som inte kan uttryckas i ord kommer kroppen förr eller senare visa i form av smärta, spänningar, magproblem, trötthet, apati, sömnlöshet, en allmän olust m.m. Listan kan göras lång! I arbetet med TMS plockas våra mänskliga sidor fram igen och blir bejakade och hedrade. Vi börjar uttrycka oss och livslusten kommer tillbaka medan smärtor m.m. tappar sitt fotfäste då källan till dessa försvinner.

Vi som står bakom webbsidan heter Anna och Emma och vi är två kvinnor som med svåra ryggsmärtor, diagnostiserade med bl a diskbråck och degenererade diskar bakom oss fann Dr John Sarnos teorier och lyckades bli smärtfria. Våra historier kan du läsa mer om under Succéhistorier.